סקירת מערכת חוברת מבצעים 

לאחר פתיחה/ יצירה של טבלה, נפתח המסך הבא: 

סקירה –  

  1. טען טבלה שמורה – טעינת טבלה מהטבלאות השמורות במערכת. 
  2. הורד טבלה לקובץ Excel. 
  3. שמור טבלה – בחירה מ2 אופציות שמירה, שמירת הטבלה הנוכחית ושמירת הטבלה בשם חדש. 
  4. רענן תמונות טבלה – ריענון ועדכון התמונות בטבלה לאחר עדכון, שינוי ו /או הוספת ברקודים חדשים. 
  5. החל רינדור – יצירת העיצובים הנבחרים בטבלה לכדי עיצובים לבית דפוס (PDF) / מדפסת מקומית. 
  6. בחר תבניות לרינדור – בחירת תבניות ספציפיות מתוך העיצובים הנבחרים למטרת רינדור. 
  7. הסתר עמודות – הסתרת עמודות לא רלוונטיות למטרת תצוגה בלבד לעבודה יעילה. הסתרת העמודות תתאפס בשימוש הבא במערכת ואינה משפיעה על טבלת המוצרים. 
  8. שם הטבלה השמורה במערכת. 
  9. חיפוש מוצר בטבלה – מסנן את רשימת המוצרים לפי אותיות החיפוש. 
  10. תאריך קבוע לתוקף המבצע בכל העיצובים (למעט עיצובים בעלי תוקף שונה). 

תפריט נגישות